QUÈ FEM

PROJECTES
D’ENGINYERIA
Rigurositat i compliment

Projectes Legalització d’Instal•lacions (electricitat, clima, gas, …)

Projectes Legalització d’Activitats i Protecció Contra Incendis

Projectes Executius d’Instal•lacions

Asesorament i estudis tècnics

Consultoria, Inspeccions Tècniques Edificis (ITE)

Plans d’Emergencia
i Autoprotecció

Direccions, seguiment i control d’obres

ARQUITECTURA
EFÍMERA I RETAIL
Disseny i color

Disseny i muntatge d’estands

Planificació i seguimient

Execució i montatge

Projectes empreses
corporatives

EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA
El valor afegit al producte

Projectes d’Energies Renovables

Auditories d’Eficiència Energètica

Límit demanda energètica
(LIDER)

Qualificació energética dels edificis
(CALENER)

Fenie Energia
(Empresa Delegada)

INSTAL·LACIONS
La garantia del dia a dia

Execució d’Instal•lacions

Manteniment i revisions

Realizació i configuració de xarxes informàtiques